பௌதிகவியல், உயிரியல் பிரிவுகளில் யாழ்.இந்து மாணவர்கள் மாவட்ட நிலையில் புதிய அத்தியாயம்

2022ஆம் ஆண்டுக்கான க.பொ.த. உயர்தரப் பரீட்சையில் கணிதம் (பெளதிகவியல்) மற்றும் உயிரியல் பிரிவுகளில் யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி மாணவர்கள் புதிய அத்தியாயத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளனர்.

பௌதிக பிரிவில் 6 மாணவர்களும் உயிரியல் பிரிவில் 5 மாணவர்களும்
யாழ்ப்பாணம் மாவட்ட மட்ட தர நிலையில் இடம்பிடித்துள்ளனர்.

மாணவர்களில் விவரம் வருமாறு

பௌதிகவியல், உயிரியல் பிரிவுகளில் யாழ்.இந்து மாணவர்கள் மாவட்ட நிலையில் புதிய அத்தியாயம் - Lanka News - Tamilwin News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here